تجربه عبدالرضا آورزمانی

نام و نام خانوادگی مستعار یا واقعی

عبدالرضا آورزمانی

تاریخ تجربه

1393/10/06

سن شما هنگام تجربه

53

سن فعلي شما

58

محل رخ دادن تجربه شما: (کشور، استان، شهر)

ایران، تهران، تهران

جنسيت

مرد

کشور محل تولد

ایران

 شغل فعلي و اصلی شما: (در صورت بازنشستگي شغل سابق و اصلی خود را ذکر فرماييد).

کارمند

 رويدادي که به تجربه ي شما منجر شد: (درصورت وجود چند رويداد با هم، همه ي آن ها را علامت بزنيد).

هنگام بيهوشي عمومي

اگر رویداد دیگری غیر از موارد بالا منجر به تجربه شما شده است در این قسمت وارد نمایید.

تجربه یا تجارب شما شامل کدام موارد زير بود؟

عبور از تونل، آگاهي از وقايع گذشته ي زندگي

اگر موارد دیگری غیر از موارد بالا را در تجربه شما وجود داشته در این قسمت وارد نمایید.

هنگام تجربه، دین و مذهب شما کدامیک از موارد زیر بوده است؟

اسلام- شیعه

درحال حاضر دین و مذهب شما چیست؟

اسلام- شیعه

مدرک تحصیلی شما در زمان تجربه

کارشناسی

محتواي کلي تجربه خود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

کاملا خوشايند

  1. آيا تجربه شما با رويدادي مرگبار وتهديد کننده ي زندگي همراه بود؟

خیر

2. لطفا تجربه ي خود را با جزييات و کامل توصيف کنيد. همچنين وقايعي را که قبل و بعد از تجربه شما اتفاق افتاد توضيح دهيد.

به هنگام انجام آنژیو قلب ، با توجه به اظهارات دکترقلب در بیمارستان پارس تهران بدنم نسبت به داروی بی هوشی ( یا بی حسی ) واکنش نشان داده و به مدت 6 الی 7 ثانیه به کما رفتم .که در این زمان من از تقریباً 4 الی 5 ساگی که در حیاط خانه پدری بازی می گردم تا بزرگسالی و ایام سربازی و ….. مانند فیلم و فریم به فریم از جلوی چشمم عبور می کرد البته خودم را در تمام حالات در درون صحنه حس می کردم سپس تونلی را مشاهده کردم که در انتهای آن نوری روشن و بسیار قوی تونل را روشن کرده و تابش آن تا نزدیکیم رسیده بود . در همین احوال خوش و ملایم و مطبوع به نظرم کسی مرا مورد ضرب و شتم قرار داده بود ، که با خودم تمام وقت فکر می کردم من که باعث مزاحمت و اذیت کسی نشده ام پس چرا مرا می زنند . و در همین هنگام که چشم باز کردم دیدم که دکترم در حال زدن سیلی به صورتم برای به هوش آوردنم بود و حدود 5 نفر هم از پزشکان دیگر و پرستاران با دستگاه شوک برقی بالای سرم بودند که به نظر قبل از استفاد از ان به هوش آمدم

3. هنگام پشت سر گذاشتن تجربه ی خود، در چه زمان هایی بالاترین سطح هشیاری و آگاهی را داشتید؟

سطح هشیاری و آگاهی من در طول تجربه، عادی و یا خیلی پایین تر از حالت عادی بود.

4.  در طول تجربه ي خود، هشياري و آگاهي شما در مقايسه با هشياري و آگاهي اين دنيا چگونه بود؟

کمتر بود

اگر هشياري شما در طول تجربه، با هشياري معمولي اين دنيا متفاوت بود لطفا بيشتر درباره ي اين تفاوت توضيح دهيد.

من در بیهوشی کامل و به کما رفته بودم و اصلا محیط اطراف را حس نمی کردم لذا سوالات فوق ( 3 و 4) به نظر دقیق پاسخ داده نشد .

5.  آيا بيان تجربه ي شما در قالب واژه ها و الفاظ سخت و دشوار است؟

خیر

6.  آیا افکار شما سرعت گرفته بود؟

خیر

7. آيا حواس پنجگانه ي شما نسبت به اين دنيا واضح و متمایزتر شده بودند؟

خیر

لطفا بينايي خود را در هنگام تجربه با بينايي خود در زندگي عادي قبل از وقوع تجربه مقايسه کنيد.

در آن حالت فرقی بین بینایی خود احساس نمی گردم به نظر همه چیز عادی بود .

لطفا شنوايي خود را در هنگام تجربه با شنوايي خود در زندگي عادي قبل از وقوع تجربه مقايسه کنيد.

در آن حالت فرقی بین شنوایی خود احساس نمی گردم به نظر همه چیز عادی بود .

8.  آيا احساس کرديد که از بدن خود جدا شده ايد؟

خیر

9.  آيا زماني که از بدن جسماني خود جدا شده بوديد رويدادهاي زميني خاصي را مي ديديد و يا مي شنيديد؟

خیر

10. چه احساسات و هيجاناتي را هنگام تجربه ي خود احساس مي کرديد؟

بسیار احساس عالی مطبوع و آرامی را سپری کردم و اصلا دلهره و یا هیجان خاصی نداشتم دقیقا همه چیز جوری بود که می بایست باشد . آرام ….

11.  آيا در طول تجربه خود، احساس خوشايندي و آرامش داشتيد؟

احساس راحتي يا آرامش داشتم

12.  آيا در طول تجربه ي خود، احساس شادي و شعف داشتيد؟

خیر

13.  آيا در تجربه ي خود از ميان تونل گذشتيد؟

بله

اگر پاسخ شما بلي هست لطفا بيشتر توضيح دهيد.

مدت 6 الی 7 ثانیه درکما بودم .که در این زمان من از تقریباً 4 الی 5 ساگی که در حیاط خانه پدری بازی می گردم تا بزرگسالی و ایام سربازی و ….. مانند فیلم و فریم به فریم از جلوی چشمم عبور می کرد البته خودم را در تمام حالات در درون صحنه حس می کردم سپس تونلی را مشاهده کردم که در انتهای آن نوری روشن و بسیار قوی تونل را روشن کرده و تابش آن تا نزدیکیم رسیده بود و من در حال حرکت به سمت آن نور بودم .

14.  آيا نوري فرامادي و فرازميني مشاهده کرديد؟

خیر

15.  آيا احساس کرديد که توسط نوري تابان احاطه شده ايد؟

خیر

16.  آيا احساس کرديد که با وجودهايي روحاني روبرو شده ايد و يا صداهايي با هويت نامشخص مي شنويد؟

خير

17.  آیا افراد فوت شده و يا ارواح انسان هاي پاک و روحاني را مشاهده کرديد؟

خیر

18.  آیا با افرادي مانند پيامبران (عيسي، محمد، موسی و ….) و امامان مواجه شديد يا حضور آنان را حس کرديد؟

خیر

19.  آيا با افرادي که قبلا فوت شده و يا زنده بوده اند ملاقات داشتيد يا حضور آن ها را حس کرديد؟

مطمئن نيستم

20.  آيا در طول تجربه ي خود از رويداهاي گذشته ي زندگيتان مطلع شديد؟

بله

اگر جواب بلي است بيشتر توضيح دهيد. همچنين اگر بعد از تجربه ي خود متوجه شديد رويدادهايي که در طول تجربه از آن ها مطلع شديد غيرواقعي بوده و چنين رويدادهايي اصلا اتفاق نيفتاده بودند بيان کنيد.

تا جایی که بیاد دارم وقایعی که تجربه کردم کاملا واقعی و معمولی بود و رویدادی خاصی و غیر واقعی به یادم نمی اید .

21.  آيا صحنه هايي از گذشته ي زندگيتان براي شما نمايش داده شد؟

تمام زندگي گذشته ي من بدون کنترل و بي اختيار در يک لحظه برايم تداعي شد

22.  آيا احساس کرديد که به دنيايي ديگر متفاوت از اين دنيا وارد شده ايد؟

خير

23.  آيا سرعت زمان در آن لحظات سريع تر يا کندتر شده بود؟

خير

24.  آيا احساس يکپارچگي يا هماهنگي با عالم هستي را تجربه کرديد؟

خير

25.  آیا ناگهان احساس کردید که همه چیز را می فهمید و درک می کنید؟

خیر

26.  آیا به نظر رسید که از چیزهایی که در جایی دیگر در حال رخ دادن هستند آگاه و با خبر هستید؟

خیر

27.  آيا با مانعي فيزيکي يا مکاني شبيه مرز برخورد کرديد؟

خير

28.  آيا با محدوده يا نقطه اي بي بازگشت روبرو شديد؟

خير

29.  آيا صحنه هايي از رخدادهاي آينده براي شما ظاهر شدند؟

خیر

سوالات 30 تا 39 فقط مربوط به رویدادهایی است که در زمان تجربه ی واقعی خود پشت سر گذاشتید.

30.  در طول تجربه ي خود آيا اطلاعات يا شواهدي مبني بر وجود يا عدم وجود ادامه ي حيات بعد از مرگ دريافت کرديد؟

خیر

31.  در طول تجربه ي خود آيا اطلاعات يا شواهدي مبني بر وجود يا عدم وجود خداوند يا موجودي متعالي دريافت کرديد؟

خیر

32.  در طول تجربه ي خود آيا اطلاعات يا شواهدي مبني بر اينکه قبل از زندگي در دنيا وجود داشته ايد يا وجود نداشته ايد دريافت کرديد؟

خیر

33.  در طول تجربه ي خود آيا اطلاعات يا شواهدي مبني بر وجود یا عدم وجود ارتباط و وحدتي جهاني و عرفاني دريافت کرديد؟

خیر

34.  در طول تجربه ي خود آيا اطلاعاتي درباره ي معناي زندگي دنيوي یا هدف زندگي دنيوي دريافت کرديد؟

خیر

35.  در طول تجربه ي خود آيا اطلاعاتي درباره ي مشکلات، سختي ها و چالش هاي زندگي دنيوي دريافت کرديد؟

خیر

36.  در طول تجربه ي خود آيا اطلاعاتي درباره ي عشق و محبت دريافت کرديد؟

خیر

37.  در طول تجربه ي خود آيا احساسي مبني بر يادگيري دانشي خاص داشتيد؟

خیر

38.  آنچه که در طول تجربه ي شما اتفاق افتاد شامل مضاميني بود که

کاملا با اعتقاداتتان در زندگي و قبل از تجربه يکسان بود

39.  در مقایسه با اتفاقات دیگر زندگی که در زمان قبل از وقوع تجربه پشت سر گذاشته اید، چه قدر دقیق می توانید رویدادهای تجربه ی خود را به یاد آورید؟

تجربه ی خود را با دقت و جزییات کمتری نسبت به دیگر رویدادهای زندگی که قبل از تجربه داشته ام به یاد می آورم.

سوالات 40 تا 46 مربوط به قبل و بعد از تجربه می باشد.

40.  قبل از تجربه ام اعتقاد داشتم که

بدون شک خدا وجود دارد

بعد از تجربه ام و اکنون باور دارم که

بدون شک خدا وجود دارد

41.  قبل از تجربه ام اعتقاد داشتم که

بدون شک حيات آخرت وجود دارد

بعد از تجربه ام و اکنون باور دارم که

بدون شک حيات آخرت وجود دارد

42 . قبل از تجربه ام

از مرگ هراسي نداشتم

اکنون (بعد از تجربه ام)

از مرگ هراسي ندارم

43.  قبل از تجربه ام معتقد بودم که زندگي و حيات دنيوي

مهم و پرمعنا است

بعد از تجربه ام و در زمان حاضر معتقدم که حيات دنيوي

مهم و پرمعنا است

44. قبل از تجربه ام

نسبت به ديگران بسيار مهربان و دلسوز بودم

در زمان حاضر(بعد از تجربه ام)

نسبت به ديگران بسيار مهربان و دلسوز هستم

45.  قبل از تجربه ام

به هيچ وجه ترسي از زندگي در دنيا نداشتم

بعد از تجربه ام

به هيچ وجه ترسي از زندگي در دنيا ندارم

46.  قبل از تجربه ام زندگي مذهبي و معنوي من

برايم بسيار مهم بود

در حال حاضر زندگي معنوي و مذهبي من

برايم بسيار مهم است

47.  لطفا درباره ي هرگونه تغييراتي که در زندگيتان در نتيجه ي تجربه ي خود رخ داده است کمي توضيح دهيد.

تقریبا تغییراتی نداشته ام ولی برایم بیشتر ملموس شده که چقدر به مرگ نزدیک هستیم و هستی و نیستی در این دنیا به هم آمیخته شده و در یک چشم به هم زدن میشود همه چیز دگرگون شود .

48.  در نتيجه ي تجربه اي که پشت سر گذاشتم

تغييراتي در زندگي من به وجود نيامده است.

49.  آيا در اثر تجربه ي شما ، تغييراتي در باورها و ارزش هاي شما به وجود آمده است؟

خیر

50.  آيا در اثر اين تجربه، شما قابليت انجام کارهايي غيرمعمولي و ماورايي (مثل تله پاتي، پيشگويي و …) پيدا کرديد که قبل از تجربه، قادر به انجام آن نبوده اید

خیر

51.  آيا قسمت و يا قسمت هايي از تجربه ي شما وجود دارد که براي شما از اهميت و معناي بيشتري برخوردار باشد؟ لطفا توضيح دهيد.

مرور خاطراتی که فراموش کرده بودی و در کسری از ثانیه انها را تجربه کردی

52.  آيا درباره ي تجربه ي خود با فرد يا افراد ديگري صحبت کرده ايد؟

بله

اگر پاسخ شما مثبت است، لطفا ذکر کنيد چه مدت بعد از تجربه ي خود آن را با افراد ديگر در ميان گذاشتيد، واکنش آنان بعد از شنيدن چه بود؟ آيا با شنيدن تجربه ي شما تحت تاثير قرار گرفتند؟ اگر جواب مثبت است چگونه؟

در زمانی که در بیمارستان بودم و قبل از مرخص شدن از بیمارستان ، برای همسرم جالب بود .

53.  آيا قبل از تجربه ي خود، اطلاعاتي درباره ي چنين تجربياتي (تجربيات نزديک به مرگ ) داشتيد؟

خیر

54.  درباره ي اصالت و واقعيت تجربه ي خود، در فاصله ي کمي بعد از آن (چند روز تا چند هفته) چه اعتقادي داشتيد؟

تجربه ي من مطلقا تجربه اي واقعي،اصيل و حقيقي بود.

لطفا درباره ي پاسخي که انتخاب کرديد بيشتر توضيح دهيد. چگونه و چرا به چنين نتيجه اي رسيديد؟

چون وقایعی که در دوران کودکی ، نوجوانی و ….برایم اتفاق افتاده بود دوباره تجربه و برایم بازیابی شد .

55.  درباره ي اصالت و واقعيت تجربه ي خود، در حال حاضر چه اعتقادي داريد؟

تجربه ي من مطلقا تجربه اي واقعي،اصيل و حقيقي بود.

لطفا درباره ي پاسخي که انتخاب کرديد بيشتر توضيح دهيد. چگونه و چرا به چنين نتيجه اي رسيديد؟

چون اتفاقات و صحنه هایی که در دوران کودکی ، نوجوانی و ….برایم اتفاق افتاده بود دوباره تجربه و برایم بازیابی شد

56.  آيا در نتيجه ي اين تجربه، در ارتباطات شما با ديگران تغييري حاصل شده است؟

خیر

57.  آيا در نتيجه ي اين تجربه، تغييراتي در باورهاي مذهبي و مناسک عبادي شما حاصل شده است؟

خیر

58.  آيا نکات ديگري درباره ي تجربه تان هست که دوست داريد درباره ي آن ها توضيح دهيد؟

خیر

59.  آيا سوالاتي که از شما پرسيده شد و اطلاعاتي که شما از طريق اين پرسشنامه ارائه کرديد توصيف کامل و دقيقي از تجربه ي شما مي باشد؟

بله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *