تجارب نزدیک به مرگ آزاردهنده

تجارب نزدیک به مرگ آزاردهنده

تجارب نزدیک به مرگ آزاردهنده

علی‌رغم اینکه اکثر تجربه‌کنندگان به تجربه خوشایند و آرامش‌بخش خود طی تجربه نزدیک به مرگ اشاره می‌کنند، برخی از گزارش‌های تجربه نزدیک به مرگ حاوی احساسات منفی نظیر حزن و ترس است. به این تجربه‌ها، تجارب نزدیک به مرگ ترسناک یا آزاردهنده می‌گویند. برخی از تجربه‌کننده‌ها نیز هر دو نوع تجربه خوشایند و ناخوشایند را پشت‌سر گذاشته‌اند. نکته جالب اینجاست که اکثر این افراد، علی‌رغم پشت‌سر گذاشتن رویدادها و ملاقات‌های ترسناک، آن بُعد از زندگی را به زندگی در این دنیا ترجیح می‌دادند. در کل می‌توانیم بگوییم اکثر تجارب نزدیک به مرگ ناخوشایند نیز کاملا ناخوشایند نیستند و  مؤلفه‌هایی از احساسات و تجارب مثبت را شامل می‌شوند.


یک تجربه نزدیک به مرگ آزاردهنده می‌تواند شامل یک یا چند مؤلفه زیر باشد:

تجارب نزدیک به مرگ آزاردهنده

  • قضاوت‌شدن توسط اموات یا روح راهنما به خاطر رفتارهای ناشایست گذشته
  • احساس‌ترس، پریشانی و اضطراب ناشی از ورود به فضايی خالی و تاريک یا محيطی جهنم‌مانند و عذاب‌آور و احساس تنهایی
  • ادراک وجود نيروهای شر و رویارویی با موجودات ترسناک 

قضاوت شدن توسط اموات یا روح راهنما به خاطر رفتارهای ناشایست گذشته

عمدتا در طول یک تجربه نزدیک به مرگ خوشایند، افراد درحالی‌که غرق در نور هستند زندگی‌شان را مرور می‌کنند.

در این مرور، تجربه‌گر معمولا دوباره زندگی‌اش را می‌بیند و هر لحظه از زندگی‌اش را مجددا تجربه و زندگی می‌کند.

در این زمان، برخی از تجربه‌گران، احساسات و هیجانات مثبت و منفی را که با رفتارهای خویش در دیگران ایجاد کرده بودند احساس می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که در نهایت دریافت‌کننده تمامی اعمالشان از جمله اعمالی که باعث درد و رنج در دیگران شده‌اند، خواهند بود. در این زمان، آنان معمولا احساس ندامت عمیق، همراه با تأسف شدید را گزارش کرده‌اند. در همین زمان، آن‌ها معمولا احساس عشق بی‌قید و شرطی را از سوی نور گزارش می‌کنند و می‌آموزند که چگونه فرد بهتری باشند و به همه چیز و همه کس عشق بورزند و این چیزی است که تجربه کنندگان مایلند آن را هدف و رسالت زندگی بنامند. 

احساس ‌ترس، پریشانی و اضطراب

در تجربه‌های آزاردهنده، افراد تجربه‌کننده به خاطر عواملی نظیر تنهایی، تاریکی، بلاتکلیفی یا مرور رفتارهای ناشایست خود در مرور زندگی، احساس ترس و اضطراب را تجربه می‌کنند. برخی از تجربه‌گران بیان می‌کنند با دعا و تضرع توانسته‌اند از این شرایط آزاردهنده رها شده و احساسات مثبت را تجربه کنند.  

ادراک وجود نيروهای شر و رویارویی با موجودات ترسناک

تعداد کمی از تجربه‌های ناخوشایند گزارش شده، شامل رویارویی با موجودات وحشتناک و زشت می‌باشد.

این مواجهه برای تجربه‌کنندگان همراه با حس ترس و تشویش خاطر است. تجربه‌گران، از این موجودات به نام‌های مختلف مثل دیو، فرشته عذاب یا نیروی شر یاد می‌کنند.  در برخی موارد فرد برای رهایی از این موجودها دست به دعا می‌شود و گاهی نیز بعد از این مواجهه به زندگی باز می‌گردد. بسیاری از تجربه‌گران حین یا بعد از رویایی با این تجربیات، به این بینش می‌رسند که این مواجهه ترسناک به دلیل رفتارهای نادرست آن‌ها در زمین بوده است. به همین دلیل این افراد بعد از بازگشت به زندگی مراقب رفتارهای خود با دیگران هستند و گاهی روابط خویش را بسیار محدود می‌کنند.

تجارب نزدیک به مرگ آزاردهنده

منبع: کتاب تجارب نزدیک به مرگ و تسلی داغدیدگان. نوشته عارفه صالحی، علی قاسمیان‌نژاد و علی ایمانی‌نسب. انتشارات آزمون یار پویا. تهران

بازگشت به صفحه اصلی

وبسایت من در رابطه با ایماگوتراپی