ضرورت و اهميت پژوهش روی تجارب نزدیک مرگ

بررسی و مطالعه بر روی تجربیات نزدیک به مرگ از چند جهت دارای اهمیت است. نخست این که این تجربه‌ها هنگامی اتفاق افتاده‌اند که فرد دچار مرگ بالینی شده و علائم حیاتی موقتاً به حالت تعلیق درآمده‌اند. به همین خاطر نتایج چنین بررسی‌هایی در کمک به تبيين بقای هشیاری و ادراکات حسی پس از مرگ نقش مهمی را ایفا می‌نماید. به خصوص در حال حاضر که دانش روان‌شناسی دامنه تحقیقات خود را در زمینه هشیاری به مغز و فرایندهای زیستی-شیمیایی آن محدود کرده است، این نکته که هشیاری انسان بعد از قطع فعالیت‌های مغز نیز ادامه خواهد داشت تحول شگرفی در مفهوم، تعریف و منشاء هشیاری و بقای آن ایجاد خواهد کرد.وجه بعدی اهمیت این موضوع محتوا و عناصر تجربیات نزدیک به مرگ می‌باشد که بررسی آن‌ها و نتایج حاصل قادر است تا حدودی تصویر کلی از مرگ را برای انسان‌ها روشن سازد یا حتی تغییر دهد. تغییری که این بار نه بر اساس افکار، باورها و کتب موجود در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف بلکه بر پایه فهم علمی نتایج پژوهش‌ها بر روی تجربیات نزدیک به مرگ حاصل می‌شود. هرچند در این بررسی‌ها باید در نظر داشت که طبق تعریف، این تجربیات نه در هنگام مرگ قطعی و بازگشت ناپذیر بلکه هنگام مرگ بالینی رخ می‌دهد.از طرفی با توجه به نتایج بعضاً ناهماهنگ و متعارض به دست آمده از پژوهش‌های بین فرهنگی متعددی که تاکنون صورت گرفته است  نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به روشن‌تر شدن مسئله وابسته یا ناوابسته بودن تجربه نزدیک به مرگ به فرهنگ کمک نماید و البته در تبیین این پدیده نیز مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار گیرد. همچنین نتایج بسیاری از پژوهش‌ها حاکی از دانش اندک کادر درمانی به خصوص پزشکان و پرستاران نسبت به این تجربیات می‌باشد. دانشی که برای شناسایی بیماران تجربه‌کننده و کمک به آن‌ها در کنارآمدن با تجربه‌شان لازم و ضروری است. این نتایج همراه با تغییرات عمیق و ماندگاری که در نتیجه تجربه نزدیک به مرگ برای بیماران تجربه‌کننده رخ می‌دهد، ضرورت کمک به بیماران تجربه‌کننده برای فهم و درک تجربه نزدیک به مرگ و یکپارچه‌سازی پیامدهای ناشی از آن را گوشزد می‌نماید.علاوه بر این‌ها طبق پژوهش‌های صورت گرفته روی تجربیات نزدیک به مرگ، نتایج مطالعات روی این موضوع، نه تنها به درک ما نسبت به فرایند مرگ و مردن غنا می‌بخشد، بلکه زمینه‌ای را برای کمک به بیماران در حال مرگ، افرادی که قصد خودکشی دارند و همین طور افراد داغدیده و دچار سوگ فراهم می‌نماید.