تجربه نزدیک مرگ

بررسی اثرات آگاهی از تجارب نزدیک به مرگ روی افراد بدون تجربه نزدیک به مرگ

انتشار جدیدترین مقاله گروه وابسته به انجمن بین المللی تحقیقات تجارب نزدیک به مرگ (IANDS) در ایران در ژورنال معتبرJournal of Death and Dyingبا عنوان بررسی اثرات آگاهی از تجارب نزدیک به مرگ روی...

ممنتو موری Memento Mori چیست؟

این عبارت، اصطلاحی کلیدی در بسیاری از مکاتب فلسفی و به معنای «به خاطر داشته باش روزی خواهی مرد» می باشد. رایج‌ترین نماد این مفهوم، جمجمه ای (مرگ) است که اغلب با یک یا...

انتشار کتاب گذری به ابدیت

نوشته ازمینا سلیمان، تجربه کننده نزدیک به‌مرگ ازمینا موفق شد کتابی دربارهٔ تجربه‌های نزدیک به مرگ بنویسد که فراتر از واگوییِ صرف داستانش باشد که می‌تواند علاوه بر افرادی که تجربهٔ نزدیک به مرگ...

انتشار کتاب خدا و زندگی پس از مرگ برای اولین بار به زبان فارسی در ایران

توضیحات گسترده‌ترین پژوهش دربارهٔ تجربه‌های نزدیک به مرگ که ۳۰۰۰ نفر را از فرهنگ‌های مختلف با عقاید گوناگون دربر می‌گیرد،شواهدی به دست می‌دهد که در جهان موجودی متعالی وجود دارد . داده‌های این پژوهش...

انتشار جدیدترین مقاله گروه وابسته به انجمن بین المللی تحقیقات تجارب نزدیک به مرگ (IANDS) در ایران در ژورنال معتبر Journal of Death and Dying

عنوان مقاله: بررسی اثرات آگاهی از تجارب نزدیک به مرگ روی افراد بدون تجربه نزدیک به مرگ پژوهشگران: دکتر علی نقی قاسمیان نژاد دکتر کاوه قادری دکتر بابک جمشیدی دکتر علی زکی ئی دسترسی...

آیا تجارب نزدیک به مرگ برای انسان‌های گوناگون، از سوی خداوند متعال و تحت قوانین عالم روحانی، شکل می گیرد؟

کم و بیش بر این حقیقت مطلع‌ایم که تجارب نزدیک به مرگ، آثار بسیار مثبتی بر افراد داشته و آن‌ها را، از هر قوم و فرهنگ و مذهبی که باشند، متحول می‌گرداند. این تجربه...

تجربه‌ی نزدیک به مرگ و افکار خودکشی‌

رابرت ای.کینگ چکیده تجربه‌ی نزدیک به مرگ یا NDE عموما به حالت تغییریافته‌ای از هشیاری با ویژگی های مختلفی اطلاق می‌شود که ممکن است در هنگام موقعیت‌های نزدیک به مرگ واقعی یا ذهنی و...